Evropske vlade treba da povećaju transparentnost i odgovornost u lobiranju kako bi obezbedile da građani znaju koji akteri nastoje da utiču na političke odluke, sve sa ciljem smanjenja rizika od koruptivnih praksi, navela je Grupa država protiv korupcije (GRECO) u godišnjem izveštaju objavljenom 2. juna.

To telo za borbu protiv korupcije Saveta Evrope podseća da je, s obzirom da je lobiranje legitimna aktivnost koja može da doprinese demokratskim procesima i donošenju odluka na osnovu adekvatnog informisanja, od suštinskog značaja da se antikorupcijski standardi u potpunosti poštuju.

Poštovanju antikorupcijskih standarda kod lobiranja može da doprinese uspostavljanje registara lobista, u kojima se beleži da li su kontakti formalni ili neformalni, identitet osoba koje su bile u kontaktu i teme o kojima se razgovaralo, navodi se.

Predstavljajući izveštaj, predsednik GRECO Marin Mrčela rekao je da je u poslednje vreme poverenje javnosti testirano do krajnjih granica jer se korupcijski skandali redovno pojavljuju u medijima.

"Javnost ima pravo da zna ko utiče na političke odluke. Pristup ovoj vrsti informacija trebalo bi da bude jednostavan i brz. Vlade treba da usvoje detaljna pravila za sprečavanje rizika od korupcije", istakao je Mrčela.

Prema njegovim rečima, 2021. je zabeležen napredak u sprovođenju preporuka GRECO ali je potrebno dodatno ubrzanje, posebno u vezi sa antikorupcijskim merama u pogledu poslanika i najviših funkcija izvršne vlasti.

"Pored toga, ključno je da, kada se reforme usvoje, antikorupcijske mere budu u potpunosti operativne i efikasne", dodao je Mrčela.

Izveštaj razmatra mere za sprečavanje korupcije preduzete u članicama GRECO u 2021. u okviru 5. kruga evaluacije koja se fokusira na centralne vlade i organe za sprovođenje zakona.

Takođe obuhvata korake preduzete u okviru 4. kruga evaluacije koja se odnosi na poslanike, sudije i tužioce.

Do kraja 2021, kako se navodi, GRECO je završio evaluaciju 23 države u pogledu najviših izvršnih funkcija u centralnim vladama i organima za sprovođenje zakona i 15 izveštaja je pokazalo da je napredak u primeni preporuka bio spor jer je samo 18% preporuka u potpunosti sprovedeno, 38% delimično a 44% je ostalo neprimenjeno.

Dalje se navodi da je tokom 2021. usklađenost članica GRECO sa preporukama 4. kruga evaluacije poboljšana i gotovo polovina je u potpunosti sprovedena dok je 37% delimično sprovedeno a 18% nije sprovedeno.

Nedostatak napretka u ispunjavanju preporuka koje se odnose na poslanike i dalje predstavlja izazov jer je potpuno sprovedeno samo 36% preporuka u poređenju sa 47% u odnosu na sudije i 54% u odnosu na tužioce.

Navodi se i da je krajem 2021. predmet 4. kruga evaluacije GRECO o usklađenosti bilo 13 zemalja među kojima su i Srbija, Bosna i Hercegovina, Nemačka, Mađarska, Turska, Ukrajina.

Izvor: EURACTIV.rs

Foto: Pixabay.com