Na vrhu političke agende predstojećeg predsedavanja EU Češke biće Ukrajina, energetska bezbednost, odbrana i sajber bezbednost, ekonomska i demokratska otpornost, navodi se u nacrtu internog dokumenta u koji je EURACTIV imao uvid.

Češka je sa tekućim francuskim i budućim švedskim predsedavanjem EU potpisala program predsedavanja trija ali je zbog ruske agresije na Ukrajinu morala da prilagodi svoje političke prioritete.

Rotirajuće šestomesečno predsedavanje Savetu EU Češka će preuzeti 1. jula.

"Cilj češkog predsedavanja je da u najvećoj mogućoj meri doprinese stvaranju uslova za bezbednost i prosperitet EU u kontekstu evropskih vrednosti slobode, socijalne pravde, demokratije i vladavine prava i ekološke odgovornosti", navodi se u nacrtu dokumenta koji treba da bude objavljen 15. juna.

Rat u Ukrajini

Ukrajinska kriza izbila je, očekivano, na vrh češke političke agende. To pitanje uključuje i "udar" na Rusiju svim instrumentima EU, pre svega ekonomskim sankcijama, i pružanje političke i vojne podrške Ukrajini.

Prag je odlučan da radi sa Evropskom komisijom na preraspodeli sredstava EU u korist članica koje su otvorile vrata izbeglicama kako bi im se pomoglo da upravljaju humanitarnom krizom, piše u dokumentu.

Pored toga, "češko predsedavanje radiće na konsenzusu oko davanja statusa kandidata (za EU) Ukrajini", navodi se u nacrtu.

Nakon završetka rata, ključni zadatak biće obnova Ukrajine.

Energetska bezbednost

"EU ne može da bude vitalno zavisna od zemalja koje direktno prete njenoj bezbednosti i zato mora da prekine zavisnost od ruskog gasa, nafte i uglja. Češko predsedavanje će staviti naglasak na pitanje energetske bezbednosti EU koje je trenutno hitnije od energetske tranzicije", piše u tekstu.

Kao put za diverzifikaciju energetskih izvora vidi se ubrzavanje sprovođenja programa RipauerIJu (REPowerEU) koji pokriva pitanja logisitike, štednje energije, smanjenja emisije i obnovljivih izvora energije.

Češko predsedavanje EU takođe je izrazilo spremnost da radi na implementaciji pravila o rezervama gasa i promociji modela dobrovoljnih zajedničkih kupovina.

"Istovremeno će češko predsedavanje EU raditi na primeni kombinacije instrumenata koji će smanjiti negativne socijalne i ekonomske efekte visokih cena energije", navodi se u nacrtu dokumenta.

Odbrana i (sajber) bezbednost

Dalje piše da je Prag posvećen jačanju odbrambenih i bezbednosnih kapaciteta Evrope, saradnji sa partnerima van EU u kontekstu NATO i podršci primeni Strateškog kompasa, vojne stratetegije EU do 2030.

Na tom planu će češko predsedavanje raditi na razvoju dobrovoljnih instrumenata za borbu protiv hibridnih pretnji, poput dezinformacija, stranog mešanja i poremećaja u sajber prostoru.

"Češko predsedavanje EU će usmeriti pažnju na saradnju i investicije u smanjenje tehnološke zavisnosti... i obezbeđenje otpornosti ključnih lanaca vrednosti potrebnih za tehnologije", navodi se.

Pažnja će biti posvećena i odgovoru na sajber pretnje, posebno kada je u pitanju sajber bezbednost institucija EU.

Ekonomska otpornost

"Ruska invazija prouzrokovala je najveće poremećaje na tržištima sirovima u poslednjih pola veka. EU mora znatno da smanji svoju zavisnost od neprijateljskih ili nestabilnih režima", piše u nacrtu dokumenta.

Za češku vladu recept za jačanje ekonomske otpornosti uključuje ciljanu podršku konkurentnosti na strateškim tehnologijama za promovisanje domaćih kapaciteta i čvršće trgovinske veze sa demokratskim zemljama kao što su Novi Zeland, Australija i Čile.

Te mere su, kako se navodi, u skladu sa zakonom o čipovima čiji je cilj povećanje proizvodnje čipova u EU. Poluprovodnici se ističu kao ključni proizvodi uz hranu, lekove i sirovine.

Ostali ekonomski prioriteti uključuju produbljivanje unutrašnjeg tržišta.

Demokratske vrednosti

Kada je reč o očuvanju i razvoju demokratskih vrednosti i vladavine prava u EU, češko predsedavanje će se fokusirati na transparentno finansiranje političkih partija, nezavisnost medija i otvoreni dijalog sa građanima, pri čemu se posebno ukazuje na Konferenciju o budućnosti Evrope.

"Predsedavanje će raditi na obezbeđenju poštovanja osnovnih prava i sloboda u digitalnom okruženju", navodi se u nacrtu. Dodaje se da će se vršiti pritisak za nadogradnju globalnih standarda u toj oblasti.

Ističe se da sa novim tehnologijama, poput veštačke inteligencije, EU kao pokretač ima prednost i priliku da postavlja globalne standarde.

Ukazuje se na potrebu sprečavanja zloupotreba kripto valuta.

Izvor: EURACTIV.com

Foto: EK