Novo istraživanje Eurobarometar pokazalo je da evropski građani u velikom broju podržavaju zajedničku bezbednosnu i odbrambenu politiku i da očekuju od EU da postepeno prekine zavisnost od ruske energije.

Specijalizovano istraživanje Evropske komisije takođe je ponovo pokazalo veliku podršku građana odgovoru EU na rusku agresiju na Ukrajinu, saopštila je Evropska komisija.

Istraživanje je potvrdilo ranije nalaze da je većina građana (59%) zadovoljna odgovorom EU, kao i reakcijom njihovih vlada (59%), na rusku invaziju na Ukrajinu.

Devet od deset ispitanika istovremeno podržava humanitarne akcije a osam od deset sankcije ruskoj vladi, kompanijama i pojedincima dok 70% podržava finansiranje i isporuku vojne opreme Ukrajini.

Na polju odbrane i bezbednosti, velika većina (81%) građana EU je za zajedničku odbrambenu i bezbednosnu politiku članica, 93% se slaže da članice treba da deluju zajedno kada je reč o odbrani teritorije EU a 85% misli da saradnja po pitanju odbrane na nivou Unije treba da bude pojačana.

Kada je reč o autonomiji u energetici, 87% ispitanika smatra da EU što pre treba da smanji zavisnost od ruskih izvora energije a 80% se slaže da energetska politika može da doprinese odbrani strateških interesa EU.

Takođe, po više od 80% građana EU misli da je smanjenje uvoza nafte i gasa i investiranje u obnovljivu energiju važno za ukupnu bezbednost i da će povećanje energetske efikasnosti doprineti smanjenju zavisnosti od proizvođača energije van EU.

Istovremeno 85% ispitanih želi da EU mnogo više investira u obnovljive energije. Isti procenat misli da borba protiv klimatskih promena može da pomogne poboljšanju njihovog zdravlja i blagostanja, kao i da da doprinese stvaranju novih prilika za inovacije, investicije i zapošljavanje.

Iako gotovo polovina ispitanika strahuje da bi borba protiv klimatskih promena mogla nepovoljno da deluje na ekonomiju, 83% misli da bi doprinela smanjenju cene buduće ekološke štete.

Eurobarometar je pokazao da u svetlu trenutne situacije Evropljani kao najprioritetnije oblasti u 2022. vide evropsku odbranu i bezbednost (34%) i uspostavljanje autonomije EU i njenih članica u energetici (26%).

Na listi prioriteta slede ekonomska situacija (24%), životna sredina i klimatske promene (22%) i nezaposlenost (21%).

U vezi pandemije korona virusa, 58% ispitanika zadovoljno je kako se EU bavila strategijom vakcinacije.

Istraživanje "Ključni izazovi našeg vremena - EU u 2022" rađeno je tokom aprila i maja a obuhvatilo je 26.578 građana iz 27 članica EU.

Izvor: EURACTIV.rs

Foto: Pixabay.com