Kompanije iz EU pogođene sankcijama uvedenim Rusiji zbog agresije na Ukrajinu mogle bi da dobiju za 25% veću državnu pomoć, do 500.000 evra, navodi se u dokumentu Evropske komisije koji je procurio.

Evropska komisija navela je da bi volela da dobije povratne informacije od članica EU o predlogu pre nego što donese konačnu odluku ali nije objavila nikakve cifre.

Komisija je u martu olabavila pravila o državnoj pomoći i omogućila članicama EU da podrška države bude do 400.000 evra i kompenzacije do 30% troškova za energiju.

Sada Komisija želi da podigne iznos državne pomoći na 500.000 evra kroz direktne grantove, poreske olakšice i druge forme kao što su garancije, zajmovi, kapital, navodi se u dokumentu.

Kompanijama iz poljoprivrednog sektora mogla bi da bude omogućena državna pomoć do 62.000 evra a onima iz sektora ribarstva i akvakulture do 75.000 evra prema sadašnjoj granici od 35.000 evra.

Komisija će takođe olakšati vladama da investiraju u obnovljivu energiju, uključujući obnovljivi vodonik, biogas i biometan, i obnovljivu toplotu u sklopu svog cilja da se udalji od ruske nafte i gasa i diverzifikuje svoje energetske izvore.

Članice EU takođe će biti podstaknute da uspostave nove šeme zasnovane na tenderima ili direktno podrže projekte bez tendera za povećanje energetske efikasnosti i pomoć u dekarbonizaciji industrije.

"Predlažemo da se prilagodi Privremeni krizni okvir tako da odražava i podržava značajne i hitne ciljeve plana RipauerIJu za ubrzavanje diverzifikacije energetskog snabdevanja kako bi EU još mnogo brže postala nezavisna od fosilnog goriva", rekla je potpredsednica Komisije Margrete Vestager.

Izvor: EURACTIV.com with Reuters

Foto: EK