U godišnjem izveštaju EU o implementaciji reformi u Ukrajini u okviru Sporazuma o pridruživanju EU-Ukrajina ocenjuje se da je ta zemlja, uprkos brojnim izazovima, napravila nove važne reformske korake i da su joj evrointegracije i dalje prioritet.

Izveštaj je objavljen uoči sastanka Saveta za pridruživanje EU-Ukrajina koji je planiran za 5. septembar, saopštila je Evropska komisija.

Taj izveštaj pokriva period od prethodnog, objavljenog u decembru 2020, do početka ruske agresije 24. februara 2022.

U izveštaju se ističe da je Ukrajina, uprkos izazovima, u posmatranom periodu nastavila da daje prioritet pridruživanju i daljoj integraciji sa EU i da su ključne reforme dobile novi zamah.

U oblasti pravosuđa, vladavine prava i borbe protiv korupcije registrovano je više pozitivnih koraka, posebno usvajanje ključnih zakona sa ciljem reforme Visokog saveta pravosuđa i ponovno pokretanje visoke komisije za izbor sudija.

Među značajnim nerešenim izazovima je hitna reforma Ustavnog suda.

Dalje se navodi da je usvojen novi zakon o nacionalnoj službi za borbu protiv korupcije ali da procedura izbora novog šefa specijalizovanog antikorupcijskog tužilaštva još nije završena.

Istvremeno Visoki antikorupcijski sud nastavlja da beleži solidne rezultate a usvojen je i zakon o zaštiti uzbunjivača.

Kako se ocenjuje, osnivanjem Biroa za ekonomsku bezbednost napravljen je još jedan važan korak u reformi ukrajinskog sistema za borbu protiv ekonomskog i finansijskog kriminala.

Kod javne uprave, navodi se da je vlada usvojila novu strategiju reforme te oblasti u skladu sa principima OECD i evropske javne administracije i da je obnovljeno zapošljavanje na osnovu zasluga u državnoj službi.

Istovremeno vladine intervencije kada je reč o upravljanju državnom enrgetskom kompanijom Naftogas izazivaju zabrinutost zbog sprovođenja reforme korporativnog upravljanja državnim preduzećima.

Ocenjeno je da je ukrajinski finansijski sektor ostao pozitivan, uprkos efektima krize zbog kovida. Istovremeno ima razlioga za zabrinutost  oko nezavisnosti centralne banke Ukrajine i bankarskog nadzora.

Na polju reformi u oblasti životne sredine u 2021. nije bilo mnogo napretka. Međutim, u oblasti klimatskih akcija Ukrajina je usvojila i dostavila Nacionalno utvrđeni doprinos Priskom sporazumu i Nacionalnu strategiju adaptacije na klimatske promene.

Navodi se i da je pokrenut dijalog EU-Ukrajinu o Zelenom dogovoru i zelenoj transformaciji Ukrajine.

Kod digitalne transformacije, kako se ocenjuje, Ukrajina je nastavila da beleži značajan napredak. Usvojen je zakon o regulatoru u telekomunikacijama kao važan korak u usklađivanju ukrajinskog zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU.

Ističe se da je digitalna transformacija već doprinela efikasnosti i transparentnosti vlade i borbi protiv korupcije.

Takođe se navodi da je u 4. izveštaju o mehanizmu suspenzije viza iz avgusta 2021. zaključeno da je Ukrajina nastavila da ispunjava kriterijume za liberalizaciju viza i postupa po ranijim preporukama.

Međutim, potrebni su dalji napori u borbi protiv korupcije i pranja novca, kao i sprečavanju i borbi protiv organizovanog kriminala.

Sporazum o pridruživanju između EU i Ukrajine, uključujući sveobuhvatnu zonu slobodne trgovine, stupio je na snagu u septembru 2017.

Ukrajina je par dana nakon početka ruske agresije predala zahtev za članstvo u EU a krajem juna je ta zemlja dobila status kandidata.

Izvor: EURACTIV.rs

Foto: Beta/AP