Ondžej Kopečni, zamenik direktora nevladine organizacije Glopolis, aktivista za odgovornu ekonomiju i jedan od autora izveštaja Ko plaća poreze u centralnoj i istočnoj Evropi, koji pokriva Češku, Poljsku, Sloveniju, Letoniju, Mađarsku i Bugarsku.