U skladu sa odredbama Sporazuma iz Mastrihta, sve nove članice Evropske unije stekle su pravo na upotrebu jedinstvene valute Unije - evra. Od 12 zemalja članica koje su pristupile Uniji između 2004. i 2007. godine, Slovenija, Kipar, Malta i Slovačka su ispunile zadate kriterijume i sada su deo evrozone. Estonija 1. januara 2011. pristupila evrozoni.