Leskovački srednjoškolci nisu za ulazak Srbije u EU, ali bi rado tamo živeli

Polovina anketiranih srednjoškolaca u Jablaničkom okrugu smatra da Srbiji nije mesto u Evropskoj uniji (EU), ali im je EU privlačna, rezultat je...

Srbija dala azil maloletnoj migrantkinji bez pratnje

Devojčica iz jedne afričke zemlje, koja je bila i žrtva trgovine ljudima, dobila je azil, što je prvi slučaj da je u Srbiji dodeljen azil...

U Srbiji između 4.100 i 4.200 migranata

Komesar za izbeglice i migracije Vladimir Cucić izjavio je 26. marta da se u Srbiji nalazi između 4.100 i 4.200 migranata, koje je potrebno što...

Svako deseto dete u svetu prinuđeno da radi

Skoro svako deseto dete u svetu, ukupno više od 150 miliona, mora redovno da radi da bi finansijski pomoglo svoju porodicu. Od tog broja, gotovo...

EU: I dalje se raspravlja o crnoj listi poreskih rajeva, uključujući Srbiju

Stručno finansijsko telo Grupa za pravila postupanja Saveta ministara Evropske unije i dalje razmatra koje bi zemlje i teritorije morale biti...

Nova inicijativa Bugarske da romsku decu vrati u škole

U nastojanju da smanji nepismenost i veliki broj trudnoća među tinejdžerkama u romskoj zajednici, Bugarska šalje timove učitelja, socijalnih...

I dalje visoka stopa nezaposlenosti Roma u regionu

Diskriminacija Roma i dalje je izuzeto prisutna i najnovije istraživanje pokazuje da gotovo 55 odsto poslodavaca u regionu Jugoistočne Evrope...

Porodica - mesto ljubavi, ali često i nasilja

Porodice širom sveta mogu da budu izvor ljubavi i podrške, ali su veoma često i mesto diskriminacije i nasilja nad ženama, a upravo vlastiti...

Ogromna većina Roma radi u sivoj zoni

U regionu ne postoji jasna vizija buduće politike zapošljavanja mladih Roma niti borba protiv rada na crno u kojem dominira romska zajednica....

Jugoistočna Evropa ostaje bez stanovnika

Zemljama Jugoistočne Evrope zajednička je bojazan da su, zbog masovnog odlaska njihovih građana u inostranstvo, osuđene na biološki nestanak....