Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) je u protekle dve godine primilo 129 zahteva novinara za pravni savet a na sudu je besplatno zastupalo ukupno 17 novinara, rečeno je 24. juna na predstavljanju rezultata projekta pružanja bepslatne pravne pomoći novinarima. Novinari su se obraćali za savet u vezi sa profesionalnim i radnim pravima, kao i autorskim pravima. Na predstavljanju rezultata projekta je ocenjeno da su novinari i dalje izloženi različitim vrstama pritisaka, uključujući zloupotrebu radnih prava.


Predsednik NUNS-a Vukašin Obradović je rekao na konferenciji za novinare u Medija centru da to udruženje već dve godine uz podršku dve nevladine organizacije i advokatske kancelarije Živković Samardžić pruža besplatnu pravnu pomoć novinarima i najavio da će se projekat nastaviti i u naredne tri godine.

 

Menadžer projekta NUNS-a Maja Vasić-Nikolić je rekla da je tom udruženju u protekle dve godine stiglo 129 zahteva od članova NUNS-a za pravnu pomoć, precizirajući da je bilo više zahteva od istih članova ali u vezi sa različitm problemimima.

 

"To su problemi koji se tiču njihovih profesionalnih prava ali i radnih prava jer je praksa da se kroz zloupotrebe radnih prava vrši pritisak na profesionalna prava novinara", rekla je ona i dodala da se dosta pitanja odnosilo i na autorska prava.

 

Ona je navela da je NUNS preko advokatske kancelarije Živković Samardžić zastupao u poslednje dve godine ukupno 17 novinara u 13 slučajeva od kojih su tri rešena u korist novinara.

 

"U ovom momentu imamo 14 novinara koje zastupamo u 10 pojedinačnih slučajeva", rekla je ona.

 

Kriterijumi za besplatnu pomoć su da je novinar član NUNS-a i da poštuje Kodeks novinara Srbije, a bitan je i strateški značaj slučajeva, navela je Maja Vasić-Nikolić.

 

NUNS usluge besplatnog zastupanja pred sudom i pravnog savetovanja pruža od aprila 2011. godine uz pomoć organizacija Sivil rajt difenders (Civil Right Defenders - CRD) i Medija ligal difens inisativ (Media Legal Defence Initiative).

 

Progrmski driektor CRD Goran Miletić rekao je da su međunarodna zajednica i donatori pogrešno procenili da posle demokratskih promena 2000. godine novinarima neće više toliko biti potrebna besplatna pravna pomoć. On je ocenio da su novinari i danas izloženi raznim vrstama pritisaka, uključujući fizičko nasilje.

 

"Zašto mi kao međunarodna organizacija koja se bavi ljudskih pravima podržavamo NUNS u naporu da pruži besplatnu pravnu pomoć? Razlog je jednostavan: svaka žrtva kršenja ljudskih prava, a novinari su često žrtve, mora imati osiguran pristup pravdi", rekao je Miletić.

 

Miletić je rekao i da je u toku intezivna rasprava o nacrtu zakona o besplatnoj pravnoj pomoći i izrazio bojazan da bi broj potencijalnih korisnika mogao da se suzi, kao i da bi različite organizacije poput nevadinih organizacija ili udruženja, mogle biti isključene iz te prakse ili da, ako im se to i omogući, ostanu van sistema.

 

Advokat Slobodan Kremenjak iz kancelarije Živković Samardžić istakao je da je besplatna pravna pomoć novinara deo zaštite slobode izražavanja i ocenio da se ovakvim projektima deluje na simpotme a ne na uzroke. Prema njegovim rečima, "drugi delovi slagalice" ujključuju reformu zakonodavstva u oblasti medija o kojoj se, kako je dodao, ne vodi suštinska rasprava, kao i unapređenje kapaciteta pravosuđa.

 

Predstavnici NUNS-a su rekli da bi to udruženje trebalo da sledeće godine pokrene "mini pilot projekat sistema ranog upozoravanja" kako bi se unapredila praksa u oblasti medija i pravosuđa a problemi preusmerili na samoregulatorna tela.

 

Kako je najavljeno, u planu je i da se izradi protoptip ugovora kojim bi se uređivao odnos urednik-vlasnik medija ili urednik-novinar i da se o tome otvori rasprava.

 

NUNS planira i da uspostavi centar za medijsko prava kao mesto na kome će se raspravljati o pitanjima medijskog prava.

 

Izvor: EurActiv.rs

Foto: Medija centar Beograd