Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić saopštio je 13. aprila da je pokrenuo nadzor nad Ministarstvom unutrašnjih poslova (MUP) jer je jedna policijska uprava od zdravstvene ustanove tražila podatke građana koji se leče po osnovu šifre "F". Dijagnoza pod tom šifrom obuhvata veliki broj bolesti i teskoba, od Alchajmerove bolesti i depresije do bulimije i anoreksije.

 

Šabić je u saopštenju naveo da je postupak nadzora nad MUP-om u primeni Zakona o zaštiti podataka o ličnosti pokrenu "povodom obraćanja zdravstvene ustanove od koje je policijska uprava njenog grada zatražila da dostavi lične podatke građana koji se leče po osnovu zdravstvene šifre 'F'".

 

U aktu policijske uprave kojim se podaci zahtevaju navedeno je da su potrebni "kako bi se moglo postupiti po Uputstvu o načinu organizacije i vršenju unutrašnjih poslova na bezbednosnom sektoru, i kako bi se na adekvatan način ažurirao dosije sektora".

 

Poverenik je ocenio da je navedena obrada podataka o ličnosti građana najblaže rečeno ekstremno problematična i sa stanovišta svrhe i srazmere, i pogotovo sa stanovišta dopuštenosti, odnosno zakonitosti.

 

"'F' dijagnoza obuhvata veliki broj, nekoliko stotina bolesti ili devijacija duha i svesti (Alchajmerova i Parkinsonova bolest, šizofrenija, depresija, manije, fobije ali i hipohondrije, reakcije na stres, problemi vezani za konzumiranje alkohola i nikotina, poremećaji hranjenja, bulimija i anoreksija, noćne more i strahovi, mesečarenje, nedostatak seksualne želje, transseksualizam...), dakle, podataka od kojih je za veliku većinu teško i pretpostaviti smisao i svrhu odnosno srazmeru obrade od strane policije", naveo je poverenik.

 

Prema njegovim rečima, obrada ličnih podataka  uopšte, a pogotovo naročito osetljivih podataka, kao što su medicinski ne može se zasnivati na podzakonskom aktu, kao što je uputstvo, već samo na zakonu.

 

Poverenik je od MUP-a zatražio da mu u roku od osam dana dostavi Uputstvo o načinu organizacije i vršenja unutrašnjih poslova na bezbednosnom sektoru, kao i odgovore po kom pravnom osnovu se prikupljaju ti podaci, u koju svrhu, da li se prikupljaju i na teritoriji drugih policijskih uprava i da li, s obzirom da se traži ažuriranje, dosijei bezbednosnih sektora MUP već sadrže takve podatke o ličnosti građana.

 

Po okončanju nadzora poverenik će o rezultatima nadzora, kao i merama koje će preduzeti obavestiti javnost, piše u saopštenju.

 

Izvor: Beta

Foto: freeimages.org